Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Identification number: 1522
University e-mail: eva.matusekova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Languages (FEM)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk
Felixová, Irena -- Holúbeková, Andrea -- Horváthová, Jarmila -- Jakabovičová, Johana -- Klimentová, Katarína -- Kováčiková, Elena -- Maďarová, Ľudmila -- Matušeková, Eva -- Rebičová, Zuzana -- Užáková, Mária -- Veselá, Katerina
Požiadavky na prijímacie skúšky z cudzích jazykov: anglický jazyk. 12th ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 122 p. ISBN 978-80-552-1961-5.
GIIRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
2.Using the dematel model for the FMEA risk analysis
Bujna, Marián -- Kotus, Martin -- Matušeková, Eva
Using the dematel model for the FMEA risk analysis. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), p. 550--557. ISSN 2657-5450.
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.