Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Eva Matušeková, PhD.
Identifikačné číslo: 1522
Univerzitný e-mail: eva.matusekova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra jazykov (FEM)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUJNA, M. -- KOTUS, M. -- MATUŠEKOVÁ, E. Using the dematel model for the FMEA risk analysis. In System Safety: Human - Technical Facility - Environment. 1, 1 (2019), s. 550--557. ISSN 2657-5450.

Originálny názov: Using the dematel model for the FMEA risk analysis
Autor: Ing. Marián Bujna, PhD. (34%)
doc. Ing. Martin Kotus, PhD. (33%)
Mgr. Eva Matušeková, PhD. (33%)
Pracovisko: Katedra jazykov
Katedra kvality a strojárskych technológií
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: System Safety: Human - Technical Facility - Environment
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 1
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 550
Do strany: 557
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rizikový manažment, bezpečnosť, výrobné procesy, kvalita výroby
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marián Bujna, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

System Safety: Human - Technical Facility - Environment. Warsaw: ISSN 2657-5450.

Originálny názov: System Safety: Human - Technical Facility - Environment
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2657-5450
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Warsaw
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)