Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Identification number: 1524
University e-mail: radovan.stanovic [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Boris Arendáš
Vplyv ročných období na úroveň kontaminácie povrchových a studničných vôd v regióne stredného Spiša
April 2014
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Viktória Balčiráková
Charakteristika ťažkých kovov a ich výskyt v studničných vodách
April 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rita Balková
Vplyv ťažkých kovov na potravový reťazec
April 2014
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Rita Balková
Vplyv ťažkých kovov na potravový reťazec
May 2012
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Beáta Boriková
Akumulácia ortuti v jedlých divorastúcich hubách
April 2017Displaying the final thesis
6.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Paula Bozalková
Kvalita studničných vôd v obci Brhlovce
March 2021
Displaying the final thesis
7.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Paula Bozalková
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
April 2020
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrea Duchonová
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
April 2020Displaying the final thesis
9.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Andrea Duchonová
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
March 2022
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Dúžeková
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
April 2020
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Slavomíra Gutová
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
April 2021
Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Krisztina Harisová
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
April 2021
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hoppan
Monitoring a hodnotenie znečistenia rieky Nitra ťažkými kovmi
April 2011
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Hrčka
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska z pohľadu základných chemických ukazovateľov kvality
March 2016
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ľubica Hrnčárová
Technológia čistenia odpadových vôd v ČOV Piešťany
April 2017Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Bronislava Husárová
Akumulácia ťažkých kovov v hubách
April 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Matej Hynšt
Kontaminácia vody ťažkými kovmi a jej vplyv na ľudské zdravie
April 2016
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Janeková
Rizikové prvky v jedlých divorastúcich hubách z okolia hlinikárne v Žiari nad Hronom: hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z ich konzumácie
April 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Jašková
Charakteristika a analýza základných chemických ukazovateľov studničných vôd v obci Šoporňa
March 2019
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrea Jašková
Zdravotné benefity a riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb
March 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Jakub Javorský
Rizikové prvky vo vodách
March 2021
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Katreniaková
Mechanizmus účinku ťažkých kovov na ľudský organizmus
May 2012Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Katreniaková
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch v Spišskom regióne
April 2014
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Kirschová
Technológia čistenia odpadových vôd
April 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Kleman
Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu pitných studničných vôd
April 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Kovács
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
May 2020
Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Karin Lóžiová
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
March 2021
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Majerčík
Obsah ortuti v jedlých divorastúcich hubách z okolia Žiliny - hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z ich konzumácie
April 2017Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jakub Masič
Rizikové prvky vo vodách
April 2020
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktória Mazanová
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v obci Branč
April 2020
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Michalcová, PhD.
Vplyv chemických vlastností pôdy na mobilitu ťažkých kovov
April 2013
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Andrej Mozola
Vplyv rizikových prvkov na ľudský organizmus
April 2020Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Nováčiková
Analýza a porovnanie ukazovateľov pitnej vody v obci Šípkové
April 2015
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Porhajaš
Kontrola a obsah chemoprotektívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.)
April 2020
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Sipos
KVALITA STUDNIČNÝCH VÔD V OBCI HORNÉ LEFANTOVCE Z POHĽADU ZÁKLADNÝCH CHEMICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY
April 2018
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Slepčanová
Charakteristika ťažkých kovov, ich výskyt v pitnej vode a vplyv na ľudský organizmus
April 2018
Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Viktória Szőkeová
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
April 2021
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrea Špaleková
Kvalita podzemných vôd vo vybraných regiónoch Slovenska
April 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Tirdiľová
Obsah biologicky účinných látok a ich vplyv na antioxidačné vlastnosti čajových nápojov pripravených z rôznych druhov čajov (Camellia sinensis L.)
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Trembecká, PhD.
Charakteristika ťažkých kovov a ich vplyv na kontamináciu potravín
May 2012
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Zelisková
Kontrola a obsah chemoprotektívnych látok v jahode obyčajnej (Fragaria vesca L.)
April 2020
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Zemáneková
Zdravotné riziká PCB látok v pôdach Zemplína.
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress