Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Radovan Stanovič, PhD.
Identifikačné číslo: 1524
Univerzitný e-mail: radovan.stanovic [at] uniag.sk
 
odborný asistent CSc./PhD. - Katedra chémie (FBP)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Boris Arendáš
Vplyv ročných období na úroveň kontaminácie povrchových a studničných vôd v regióne stredného Spiša
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Viktória Balčiráková
Charakteristika ťažkých kovov a ich výskyt v studničných vodách
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rita Balková
Vplyv ťažkých kovov na potravový reťazec
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Rita Balková
Vplyv ťažkých kovov na potravový reťazec
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beáta Boriková
Akumulácia ortuti v jedlých divorastúcich hubách
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Paula Bozalková
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrea Duchonová
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Monika Dúžeková
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Krisztina Harisová
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Hoppan
Monitoring a hodnotenie znečistenia rieky Nitra ťažkými kovmi
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Hrčka
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska z pohľadu základných chemických ukazovateľov kvality
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľubica Hrnčárová
Technológia čistenia odpadových vôd v ČOV Piešťany
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bronislava Husárová
Akumulácia ťažkých kovov v hubách
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Hynšt
Kontaminácia vody ťažkými kovmi a jej vplyv na ľudské zdravie
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Janeková
Rizikové prvky v jedlých divorastúcich hubách z okolia hlinikárne v Žiari nad Hronom: hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z ich konzumácie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Jašková
Charakteristika a analýza základných chemických ukazovateľov studničných vôd v obci Šoporňa
marec 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Jašková
Zdravotné benefity a riziká vyplývajúce z konzumácie jedlých divorastúcich húb
marec 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Javorský
Rizikové prvky vo vodách
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivana Katreniaková
Mechanizmus účinku ťažkých kovov na ľudský organizmus
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Katreniaková
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch v Spišskom regióne
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Kirschová
Technológia čistenia odpadových vôd
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Kleman
Vplyv antropogénnej činnosti na kvalitu pitných studničných vôd
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Štefan Kovács
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Karin Lóžiová
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
marec 2021Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Majerčík
Obsah ortuti v jedlých divorastúcich hubách z okolia Žiliny - hodnotenie zdravotných rizík vyplývajúcich z ich konzumácie
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Masič
Rizikové prvky vo vodách
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Viktória Mazanová
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Katarína Michalcová, PhD.
Vplyv chemických vlastností pôdy na mobilitu ťažkých kovov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Andrej Mozola
Vplyv rizikových prvkov na ľudský organizmus
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Nováčiková
Analýza a porovnanie ukazovateľov pitnej vody v obci Šípkové
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Jozef Porhajaš
Kontrola a obsah chemoprotektívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annum L.)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Sipos
KVALITA STUDNIČNÝCH VÔD V OBCI HORNÉ LEFANTOVCE Z POHĽADU ZÁKLADNÝCH CHEMICKÝCH UKAZOVATEĽOV KVALITY
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Slepčanová
Charakteristika ťažkých kovov, ich výskyt v pitnej vode a vplyv na ľudský organizmus
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Viktória Szőkeová
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Špaleková
Kvalita podzemných vôd vo vybraných regiónoch Slovenska
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Tirdiľová
Obsah biologicky účinných látok a ich vplyv na antioxidačné vlastnosti čajových nápojov pripravených z rôznych druhov čajov (Camellia sinensis L.)
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Trembecká, PhD.
Charakteristika ťažkých kovov a ich vplyv na kontamináciu potravín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Lenka Zelisková
Kontrola a obsah chemoprotektívnych látok v jahode obyčajnej (Fragaria vesca L.)
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Zemáneková
Zdravotné riziká PCB látok v pôdach Zemplína.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná