Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Identification number: 1526
University e-mail: miroslav.haban [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Barantalová
Analýza pestovania maku siateho na VPP SPU, s. r. o. Kolíňany
May 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Barantalová
Vyhodnotenie pestovania maku siateho s využitím makoviny na farmaceutické účely na Slovensku v rokoch 2009 až 2012
April 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Báťková
Rozvoj hipoturistiky v regióne Podpoľanie
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Beták
Malokarpatská vinohradnícka oblasť a jej vplyv na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
April 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Beták
Využitie prírodných atraktivít pre rozvoj vidieckeho turizmu v okrese Senec
April 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Bradáč
Diverzifikácia poľnohospodárskej činnosti podniku Poľno SME Palárikovo výstavbou relaxačného centra
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Brajová
Perspektíva rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v okrese Svidník na základe hodnotenia vybraných štatistických ukazovateľov
April 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Bučkuliak
Návrh možností rozvoja hipologických aktivít v regióne Turiec
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Burda
Rekreačný potenciál NP Poloniny a návrh na vybudovanie zariadenia vidieckeho cestovného ruchu
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Cerovski
Vplyv regulačných opatrení proti škodlivým činiteľom na produkciu koreninovej papriky pestovanej v obci Báčsky Petrovec
April 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Cerovski
Zhodnotenie pestovania koreninovej papriky v Báčskom Petrovci
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marián Čahoj
ROZŠÍRENIE LIEČIVÝCH RASTLÍN NA DONOVALOCH - BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA A ICH ÚŽITKOVÁ HODNOTA
May 2021Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Dir
Genofond a úrodový potenciál konopy siatej pestovanej vo Vojvodine (Srbsko)
May 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Jan Dir
Genofond a úrodový potenciál konopy siatej pestovanej vo Vojvodine (Srbsko)
May 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Jan Dir
Vyhodnotenie kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov genofondu konopy siatej pestovanej v Báčskom Petrovci
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Dostál
Využitie rastlín s liečivým účinkom v regulácii telesnej hmotnosti
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Feková
Rakytník rešetliakovitý a možnosti jeho využitia
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Feková
Vyhodnotenie pestovania a spracovania rakytníka rešetliakovitého v podniku Agrokarpaty, s.r.o. Plavnica
April 2017Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Filípek
Obnovenie žrebčína Kopčany a možnosti hipologických aktivít v Záhorskom regióne
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Filípek
Využitie prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu Horné Záhorie a možnosti rozvoja prihraničného územia Pomoravie
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Galandák
Národný program podpory poľnohospodárskych produktov a potravín s možnosťou využitia pri výrobe bioproduktov
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Galandák
Vyhodnotenie pestovania pestreca mariánskeho v agroekologických podmienkach obcí Hrašné a Šúrovce
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Gogora
Návrh rekonštrukcie lodenice v obci Kalná nad Hronom a jej prínos pre rozvoj vidieka
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Grečmalová
Vidiecky cestovný ruch Kysuciach a jeho vplyv na rozvoj vidieka
May 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Heczko
Udržateľnosť tradičných remesiel a návrh podnikateľských aktivít vo vidieckom prostredí obce Úľany nad Žitavou
April 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Patrik Jakš
Environmentálne aspekty pestovania konopy siatej
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Jakš
Environmentálne aspekty využívania konopy siatej
May 2018Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Jakubek
Analýza udržateľnosti rozvoja biofarmy rodinného typu Ekofarm, s. r. o. Podskalie
April 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Janech
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní liečivých rastlín s tonizujucim účinkom v profylaxii a terapii
April 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Janech
Využitie tonizujúcich rastlín vo výžive ľudí
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kališová
Rozšírenie diverzifikácie činnosti farmy Gladis Gajary o hipologické aktivity v regióne Záhorie
April 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kališová
Rozvoj hipologických aktivít v regióne Záhorie
May 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Konkoľ
Hodnotenie obsahových látok vo vybraných druhoch liečivých rastlín pestovaných v podniku Agrokarpaty Plavnica
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Konkoľ
Spracovanie liečivých rastlín podľa zásad správnej poľnohospodárskej a výrobnej praxe
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Križov
Analýza pestovania a spracovania ciroka dvojfarebného metlového v obci Kanjiža (Srbsko)
April 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lea Lacušková
Chov a výcvik cuttingových koní plemena Quarter Horse na Ranči Hosťová
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dana Luščáková, PhD.
Kvantitatívno-kvalitatívna hodnota pestreca mariánskeho (Silybum marianum /L./ Gaertn.)
June 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matúš Martiška
Implementing the new marketing strategy of the municipality Mojmírovce
April 2020Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Martiška
Využitie prírodných atraktivít a termálnych liečivých prameňov pre rozvoj vidieka v Nitrianskom samosprávnom kraji
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Matušovský
Analýza využitia objektu Ranč u Heleny v Malcove a jeho potenciál pre rozvoj vidieka v okrese Bardejov
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Maxin
Možnosti rozvoja vidieka v severovýchodnej časti Hornonitrianskeho regiónu
March 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Petrus
Správna poľnohospodárska a zberová prax pre liečivé rastliny
May 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ján Petrus
Správna poľnohospodárska a zberová prax pre liečivé rastliny
May 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Petrus
Zhodnotenie pestovania a spracovania rumančeka kamilkového v podniku Agrokarpaty Plavnica
April 2019Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Petrusová
Analýza pestovania a spracovania liečivých rastlín v podniku Agrokarpaty, s. r. o. Plavnica
April 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Regec
Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v Zamagurí a prínos rozšírenia ubytovacích a stravovacích kapacít penziónu Pod Tromi korunami
March 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Regec
Vývoj pltníctva na rieke Dunajec a jeho prínos pre rozvoj vidieckeho turizmu v Zamagurí
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Skačanová
Hodnotenie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov liečivých rastlín pestovaných v obci Žihárec
April 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Skačanová
Maloplošné pestovanie liečivých rastlín v Žiharci
May 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Susedková
Bátovská a Bohunická dolina na ceste Magna Via
May 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Susedková
Využitie prírodného a kultúrneho potenciálu pre rozvoj vidieka v obci Pukanec a jeho okolia
April 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adriana Sztraková
Vyhodnotenie pestovania tekvice obyčajne olejnej v Malom Cetíne
April 2021Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Škodáček
Spracovanie liečivých rastlín podľa zásad správnej pestovateľskej, zberovej a spracovateľskej praxe
May 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Šporcrová
Prínos agropenziónu Veresalma v Červenici pri Sabinove pre rozvoj vidieka
April 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Tančiboková
Návrh projektu agroturistického zariadenia "Farma Barónka"
April 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. Veronika Valková
Silymarínový komplex a produkcia nažiek pestreca mariánskeho v rôznych agroekologických podmienkach. (E)
September 2023Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Vaňová
Analýza rozvoja vidieka v obci Raslavice
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Vrábeľ
Potenciál rozvoja vidieckeho turizmu vo vybraných obciach okresu Levoča
May 2018Displaying the final thesis
59.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Matej Zámečník
Prieskum rozšírenia liečivých rastlín v Bošáckej doline a vyhodnotenie obsahu silíc vo vzduchosuchej droge.
April 2021Displaying the final thesis
60.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Dominika Zvercová
Hodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľov produkcie pestreca mariánskeho pestovaného na Slovensku. D
September 2022Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Železný
Analýza rozvoja vidieka v mikroregióne Makovica, časti Magura - Paledovka
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress