Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Identification number: 1526
University e-mail: miroslav.haban [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Determination of silymarin complex using high-performance liquid chromatography and its application in cereal products
Valková, Veronika -- Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Determination of silymarin complex using high-performance liquid chromatography and its application in cereal products. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 40. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
2.Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile
Habánová, Marta -- Saraiva, A.J. -- Holovičová, Mária -- Moreira, Silvia A. -- Fidalgo, Liliana G. -- Habán, Miroslav -- Gažo, Ján -- Schwarzová, Marianna -- Chlebo, Peter -- Bronkowska, Monika
Effect of berries/apple mixed juice consumption on the positive modulation of human lipid profile. In Journal of Functional Foods. 60, (2019), p. 2019. ISSN 1756-4646.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
3.Evaluation of knowledge about the use of tonic plants
Habán, Miroslav -- Janech, Viliam -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín: Evaluation of knowledge about the use of tonic plants.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 98--102. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
4.Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska
Macák, Milan -- Habán, Miroslav -- Andrejčíková, Marta
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 105 p. ISBN 978-80-552-2041-3.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
5.Global trends of wheat production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 79--84. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
6.Liečivé rastliny používané v ľudovom liečiteľstve pri chorobách pečene a žalúdka
Habán, Miroslav
Liečivé rastliny používané v ľudovom liečiteľstve pri chorobách pečene a žalúdka. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 10. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
7.Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý ...
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 55: ploštičník strapcovitý . In Liečivé rastliny. 56, 2 (2019), p. 1--4. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
8.Miniatlas liečivých rastlín 56: arnika horská ...
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 56: arnika horská . In Liečivé rastliny. 56, 5 (2019), p. 171--174. ISSN 1335-9878.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
9.Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta -- Holovičová, Mária -- Ražná, Katarína
Rosmarinic acid content in selected varieties of sage (Salvia officinalis L.): Obsah kyseliny rozmarínovej vo vybraných odrodách šalvie lekárskej (Salvia officinalis L.). In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 305--320. ISSN 1332-9049.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
10.Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami
Ďúranová, Hana -- Valková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Habán, Miroslav
Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami.  In Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 12--18. URL: http://www.agrobiotech.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zbornik-VC-ABT-2019_evid.-Vydav-SPU.2.pdf.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
11.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (10). In Liečivé rastliny. (2019).
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
12.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (11)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (11). In Liečivé rastliny. (2019).
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
13.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (12)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (12). In Liečivé rastliny. (2019).
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
14.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (7). In Liečivé rastliny. (2019).
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
15.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (8). In Liečivé rastliny. (2019).
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
16.Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Pochutiny a ich využitie vo výžive a gastronómii (9). In Liečivé rastliny. (2019).
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
17.Štúdia anantomických vlastností listu Echinacea purpurea (L.) Moench. a Echinacea angustifolia D.C. var. angustifolia
Mistríková, Ingrid -- Habán, Miroslav
Štúdia anantomických vlastností listu Echinacea purpurea (L.) Moench. a Echinacea angustifolia D.C. var. angustifolia. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 33. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
18.Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Mistríková, Ingrid -- Zvercová, Dominika
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 12. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
19.Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Macák, Milan
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 51. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
AFLPostery z domácich konferencií2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.