Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
     Projects     Publications          
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Bandíková
Rekultivácia skládky
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Lucia Benzová
Využitie umelých pôdnych profilov pri návrhoch rekultivácií území
May 2013
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Bödör
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok
May 2011Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bödör
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok v Nitre a okolí
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Borbély
Environmentálne záťaže v obci Veľký Cetín
April 2016
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Borbély
Problematika environmentálnych záťaží na Slovensku
April 2014
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Čuboň
Rekultivácia skládky
April 2017
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Čuboň
Rekultivácia skládky Semeteš
April 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martina Demovičová
Spektrálne charakteristiky listov rastlín pestovaných na kompostovom substráte z recyklovaného kuchynského odpadu
September 2023
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Zvyšovanie odolnosti svahov pred účinkami vodnej erózie technickými a biologickými rekultiváciami
May 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Beáta Garanová Hafurová
Monitoring málo využívaných plôch z hľadiska ich ohrozenia zdrojmi znečistenia v lokalite.
May 2012
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Beáta Garanová Hafurová
Zhodnotenie málo využívaných plôch z hľadiska ich ohrozenia zdrojmi znečistenia v Rožňave
May 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Norbert Halász
Analýza minimalizácie nákladov na odvoz a redukovania odpadov zavedením triedenia biologicky rozložiteľného odpadu v obci
October 2018
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Halász
Stratégia nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci
May 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Patrik Herda
Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve
April 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Herda
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
April 2020
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Hriň
Rekultivácia skládky a jej začlenenie do okolitého prostredia
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nina Hrušková
Zmapovanie a návrh na odstránenie environmentálnych záťaží v lokalite Nitry
May 2013
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Nina Hrušková
Zmapovanie a popis environmentálnych záťaží v lokalite Nitry
May 2011Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Ježík
Modernizácia systémov triedenia plastov na ďaľšie využitie
April 2017
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tatiana Jurecová
Návrh rekultivácie skládky odpadov ZSNP SPO, s.r.o. Žiar nad Hronom a posúdenie jej vplyvu na životné prostredie
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kantorová
Návrh rekultivácie skládky Uzovská Panica
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Kaufman, PhD.
Analýza komunálnych odpadov vo vidieckej zástavbe s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
July 2011
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zoltán Kecsö
Rekultivácia skládky
April 2019
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kemlage
Návrh rekultivácie skládky
April 2016Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kemlage
Rekultivácie skládok
April 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kikelová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme pri krajinotvorbe
April 2014
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Kikelová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme pri krajinotvorbe
April 2016
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Kmečová
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jarmila Kmeťová
Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a ich sanácia
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jarmila Kmeťová
Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a možnosti ich sanácie
May 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Kollár
Návrh rekultivácie skládky
April 2016
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Jozef Kuchta, PhD.
Overenie metodiky spracovania krajinno-ekologického plánu pre územno-plánovacie a iné podklady v priestorovom plánovaní
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
Analýza komunálnyh odpadov vo vybraných obciach východného Slovenska s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
May 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Laššáková
Rekultivácia skládky
May 2017
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniel Mandrák
Rekultivácia skládky
May 2017
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marián Masarovič
Vplyv divokých skládok na životné prostredie v Topolčanoch a okolí.
May 2012
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Monika Meszarošová
Rekultivácia skládky odpadov v Pustých Sadoch.
May 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Minárik
Rekultivácie skládok
May 2020
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Ondrejáková
Rekultivácia skládky odpadov Jurčov Laz v Tvrdošíne
May 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrea Ondrejáková
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
May 2013Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mariana Ősziová
Koncepcia odpadového hospodárstva v nákladnom prístave Bratislava
May 2017
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Pasovský
Návrh sanačných metód na zníženie ohrozenia životného prostredia nežiaducimi látkami
April 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Pavlovič
Minimalizácia tvorby rádioaktívnych odpadov v jadrových zariadeniach Slovenskej Republiky
May 2017
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Juraj Peniažka
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
April 2021
Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Rusinková
Rekultivácia skládky
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alžbeta Sekáčová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
May 2015
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Alžbeta Sekáčová
Význam diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
May 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Sekáčová
Význam diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
May 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Schvarcz
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva mesta Nové Zámky
April 2018
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Siráňová
Prejavy spektrálnych charakteristík rastlín pomocou metód diaľkového prieskumu Zeme
April 2020
Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Mário Straňák
Možnosti využitia diaľkovéhého prieskumu Zeme v krajinárstve
April 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Šerfözö
Komplexné riešenie problematiky nelegálnych skládok, príčiny ich vzniku a návrh opatrení na ich zamedzenie
April 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Simona Štutiková
Rekultivácia skládky
May 2019
Displaying the final thesis
55.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Simona Štutiková
Rekultivácia skládky
April 2019
Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Dalibor Teplan
Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie v obci Lednické Rovne
May 2013
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dalibor Teplan
Ohrozenie životného prostredia určenej lokality divokými skládkami
May 2011
Displaying the final thesis
58.
Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gabriela Turňová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
April 2021Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Gabriela Turňová
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
April 2019
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Urikova
Návrh rekultivácie skládky
April 2016
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Urikova
Rekultivácie skládok
April 2014
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Vančišin
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva vo vybraných obciach Ponitrianskeho združenia obcí
April 2017
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Váňová
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite Skalica
May 2011
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Erik Vanya
Bilancia priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke
April 2017
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Vanya
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
May 2015Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Vicenová
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite
May 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vicenová
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
May 2015
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Zmrazek
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou
April 2018
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Žáčiková
Návrh sanačných metód na zníženie ohrozenia životného prostredia nežiaducimi látkami v okolí mesta Nitra.
May 2012
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress