Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výučba
     
Projekty          Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Analýza komunálnyh odpadov vo vybraných obciach východného Slovenska s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. RNDr. Juraj Hreško, Ph.D.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Analýza komunálnyh odpadov vo vybraných obciach východného Slovenska s dôrazom na výskyt odpadov z obalov
Abstrakt:
Zabezpečovanie plnenie povinnosti obcí a miest pri separovanom zbere komunálnych odpadov tak ako si to vyžaduje platná legislatíva odpadového hospodárstva SR je proces zložitý najmä vtedy, ak sa pri hľadaní riešení zohľadňuje ekonomické aj ekologické hľadisko. Pri hľadaní vyhovujúcich návrhov, vytyčovaní cieľov, hľadaní stratégie odpadového hospodárstva v mestách a obciach, riešení aktuálnych problémov ako aj hľadaní nových možností je nevyhnutné poznanie základného reálneho zloženia komunálneho odpadu. Základným cieľom tejto práce je preto kvantifikovanie jednotlivých zložiek komunálneho_odpadu ako_aj získanie poznania štruktúry zloženia odpadov z obalov v komunálnom odpade. Zdrojom informácií_o tejto štruktúre je analýza komunálnych odpadov, pričom ich kvalita je závislá od zvolenej metodológie. Po preštudovaní a získaní určitého prehľadu dostupných metodológií sme v našom prípade zvolili metodiku podľa Kotoulovej (2001). Uvedenou metodikou sme vykonali 4 analýzy počas zvoleného obdobia. Analýzami sme zistili najvýraznejšie zastúpenie BRKO v TKO riešeného územia, ktoré tvoria_takmer štvrtinu odpadov z domácností. Z výsledkov tiež vyplýva, že viac ako štvrtinu skládkovaných komunálnych_odpadov tvoria práve odpady z obalov. Kartónové obaly, VKM, PE fólie, sklené a kovové obaly tvoria spoločne pätinu TKO. Štruktúra TKO sa počas roku mení, a preto sme ďalej stanovili trendy vo vývoji tvorby jeho jednotlivých zložiek. Vybraná_metodika nám umožnila získať požadované údaje o zložení TKO. Odporúčame ju preto použiť aj pri ďalších analýzach, zisťujúcich zloženie TKO ako celku, ale aj štruktúry odpadov z obalov.
Kľúčové slová:
komunálny odpad, odpad z obalov, zloženie, štruktúra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene