Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

          Projekty     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh sanačných metód na zníženie ohrozenia životného prostredia nežiaducimi látkami v okolí mesta Nitra.
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh sanačných metód na zníženie ohrozenia životného prostredia nežiaducimi látkami v okolí mesta Nitra.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práca popisuje súčasné poznatky z oblasti znečisťovania životného prostredia a poskytuje prehľad sanačných metód určených na ich odstránenie. Práca je rozpracovaná do dvoch častí -- teoretickej a výskumnej. V úvode je pozornosť venovaná znečisťovaniu životného prostredia. Nasledujúce kapitoly sú venované prehľadu sanačných metód, ich klasifikácii a rozdeleniu na metódy in -- situ a ex -- situ. V jednej kapitole je venovaná pozornosť remediácii znečistenej pôdy. Osobitnou kapitolou sú odpady v životnom prostredí a spôsoby ich likvidácie. V tejto práci sme riešili problematiku súčasného stavu odpadového hospodárstva, tiež poukázali na Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH), jeho ciele a obsah v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. V druhej časti práce je venovaná pozornosť všeobecnej charakteristike území, prírodným pomerom, lokalizovaným nelegálnym skládkam, ich negatívnemu dopadu na životné prostredie. V závere sú navrhnuté opatrenia slúžiace ako návrh na ich odstránenie.
Kľúčové slová:
znečisťujúce látky, čierne skládky, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene