Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     
     
Projekty
     
     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Vplyv divokých skládok na životné prostredie v Topolčanoch a okolí.
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv divokých skládok na životné prostredie v Topolčanoch a okolí.
Abstrakt:
Práca na základe dostupných štúdií, uverejnených materiálov v masmédiách a iných teoretických poznatkov posudzuje aktuálny stav, vplyvy a hrozby divokých skládok odpadov na životné prostredie na území Slovenskej Republiky. Načrtá nové možnosti riešení. V úvodnej časti práce sa zaoberáme oboznámením verejnosti s aktuálnym stavom legislatívnych riešení prevencie pred vznikom a samotným nasledovným odstraňovaním ilegálnych skládok po ich vzniku. Nasledovná časť poukazuje na rôzne novátorské možnosti prevencie a poukazujeme na možno nechtiac prehliadané problémy, kvôli ktorým je vznik ilegálnych skládok na území Slovenskej republiky rozšírený vo väčšej miere ako by bolo možné dosiahnuť. Záver práce zhŕňa všetky novonadobudnuté poznatky o tvorbe a odstraňovaní nelegálnych skládok odpadu na našom území a poukazujeme na nové možnosti, ktoré by bolo vhodné otestovať pre získanie relevantných poznatkov o ich využití v budúcnosti.
Kľúčové slová:
divoké skládky, životné prostredie, zákon o odpadoch

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene