Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a možnosti ich sanácie
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Dopady nelegálnych skládok na životné prostredie a možnosti ich sanácie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá dopadom nelegálnych skládok na životné prostredie a ich sanáciou. Jej cieľom je poskytnutie prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky, ktoré boli čerpané z odborných článkov, internetu a literatúry. Taktiež oboznámenie s aktuálnym stavom legislatívnych riešení, nakladaním s odpadmi a charakteristiky nelegálnych skládok. Vznik nelegálnych skládok je v súčasnosti veľmi závažný enviromentálny problém, ktorý sa prejavuje poškodzovaním ľudského zdravia, znečisťovaním povrchových a podzemných vôd, ničenia krajiny a ekosystémov, to je výsledok ľudskej činnosti, ktorí sa chcú zbaviť odpadu čo najrýchlejšie. Človek tvorí súčasť prírody a je za ňu zodpovedný.
Kľúčové slová:
nelegálne skládky, sanácia, odpad, odpadové hospodárstvo, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene