Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     
          Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok v Nitre a okolí
Autor:
Ing. Martin Bödör
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok v Nitre a okolí
Abstrakt:
Práca popisuje problematiku divokých skládok a ďalej sa zaoberá dopadom divokých skládok na jednotlivé zložky životného prostredia. Prioritným cieľom práce je poukázať na možné spôsoby rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok odpadov s ich nasledovným začlenením do krajiny a to s minimálnym možným dopadom na zložky životného prostredia. Dôležité sú aj poznatky o problematike odpadov. V práci sa postupne prenášame od histórie odpadov až po likvidáciu odpadov. Markantne poukazujeme na Program odpadového hospodárstva, ktorý pojednáva a rieši problematiku odpadov vznikajúcich na území obcí a miest, posudzuje aktuálny stav a stanovuje ciele do budúcnosti. Pomocnú a usmerňujúcu ruku nám podáva legislatíva odpadového hospodárstva, obsahujúca súhrn zákonov, nariadení a vyhlášok odpadového hospodárstva, ktoré majú viesť k napomáhaniu nakladania s odpadmi a sú v súlade so zákonom a v značnej miere ochraňujú životné prostredie.
Klíčová slova:
čierna skládka, odpady, životné prostredie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně