Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok v Nitre a okolí
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok v Nitre a okolí
Abstrakt:Práca popisuje problematiku divokých skládok a ďalej sa zaoberá dopadom divokých skládok na jednotlivé zložky životného prostredia. Prioritným cieľom práce je poukázať na možné spôsoby rekultivácie území poškodených odpadom z divokých skládok odpadov s ich nasledovným začlenením do krajiny a to s minimálnym možným dopadom na zložky životného prostredia. Dôležité sú aj poznatky o problematike odpadov. V práci sa postupne prenášame od histórie odpadov až po likvidáciu odpadov. Markantne poukazujeme na Program odpadového hospodárstva, ktorý pojednáva a rieši problematiku odpadov vznikajúcich na území obcí a miest, posudzuje aktuálny stav a stanovuje ciele do budúcnosti. Pomocnú a usmerňujúcu ruku nám podáva legislatíva odpadového hospodárstva, obsahujúca súhrn zákonov, nariadení a vyhlášok odpadového hospodárstva, ktoré majú viesť k napomáhaniu nakladania s odpadmi a sú v súlade so zákonom a v značnej miere ochraňujú životné prostredie.
Kľúčové slová:čierna skládka, odpady, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene