Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Výuka
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie v obci Lednické Rovne
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie v obci Lednické Rovne
Abstrakt:
Abstrakt Na základe dostupných informácií, uverejnených materiálov v masmédiách a iných teoretickýchhpoznatkovhpráca posudzuje haktuálny stav, vplyvy, nebezpečenstvoh divokých skládok a rôznych druhov odpadov na životnéhprostredie na území obce Lednické Rovne a prípadné opatrenia. V práci sahsnažíme načrtnúť nové možnostihpri riešení danej problematiky. Začiatok práce obsahuje prehľad súčasného stavuhproblematiky a nesie sa v duchu oboznámeniahverejnosti so súčasným stavom legislatívy, prevencie pred vznikom odpadov, pôsobením na životnéhprostredie a samotným nasledovným odstránením nelegálnych skládok. V ďalšej časti si určíme ciele, ktoré chceme dosiahnuť vypracovaním diplomovejhpráce. Tretia časť obsahuje charakteristiku prírodnýchhpomerov, všeobecnú charakteristiku územia a aktuálny stav. V nasledovnej časti rozoberáme výsledky práce, pôsobenie odpadov v danej lokalite na zložky životného prostredia, najčastejšie zloženie odpadu, jeho množstvo a možnosti prevencie. Pokúsime sa navrhnúť vhodné opatrenia. V závere prácehbudeme poukazovať na občas možno nechtiachprehliadané problémy, kvôli ktorým je vznik ilegálnych skládok na území Lednických Rovní rozšírený vo väčšej miere ako by bolohmožné dosiahnuť. Vypracujeme návrh na využitie výsledkov. Na konci zhŕňame všetkyhnovonadobudnuté poznatkyho zabraňovaní tvorbehčiernychhskládok a o ich odstraňovaní, ktoré by bolo vhodné otestovať pre získanie relevantných poznatkov o schopnosti ich využitia v blízkej budúcnosti.
Klíčová slova:
divoká skládka, životné prostredie, zákon o odpadoch, odpady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně