Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie v obci Lednické Rovne
Autor:
Ing. Dalibor Teplan
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie v obci Lednické Rovne
Abstrakt:Abstrakt Na základe dostupných informácií, uverejnených materiálov v masmédiách a iných teoretickýchhpoznatkovhpráca posudzuje haktuálny stav, vplyvy, nebezpečenstvoh divokých skládok a rôznych druhov odpadov na životnéhprostredie na území obce Lednické Rovne a prípadné opatrenia. V práci sahsnažíme načrtnúť nové možnostihpri riešení danej problematiky. Začiatok práce obsahuje prehľad súčasného stavuhproblematiky a nesie sa v duchu oboznámeniahverejnosti so súčasným stavom legislatívy, prevencie pred vznikom odpadov, pôsobením na životnéhprostredie a samotným nasledovným odstránením nelegálnych skládok. V ďalšej časti si určíme ciele, ktoré chceme dosiahnuť vypracovaním diplomovejhpráce. Tretia časť obsahuje charakteristiku prírodnýchhpomerov, všeobecnú charakteristiku územia a aktuálny stav. V nasledovnej časti rozoberáme výsledky práce, pôsobenie odpadov v danej lokalite na zložky životného prostredia, najčastejšie zloženie odpadu, jeho množstvo a možnosti prevencie. Pokúsime sa navrhnúť vhodné opatrenia. V závere prácehbudeme poukazovať na občas možno nechtiachprehliadané problémy, kvôli ktorým je vznik ilegálnych skládok na území Lednických Rovní rozšírený vo väčšej miere ako by bolohmožné dosiahnuť. Vypracujeme návrh na využitie výsledkov. Na konci zhŕňame všetkyhnovonadobudnuté poznatkyho zabraňovaní tvorbehčiernychhskládok a o ich odstraňovaní, ktoré by bolo vhodné otestovať pre získanie relevantných poznatkov o schopnosti ich využitia v blízkej budúcnosti.
Kľúčové slová:
divoká skládka, životné prostredie, zákon o odpadoch, odpady

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene