Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
Výuka     Projekty     Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rekultivácie skládok
Autor: Ing. Tomáš Kemlage
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekultivácie skládok
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku rekultivácie skládok. Prioritným cieľom práce je poukázať na možné spôsoby rekultivácie území poškodených odpadom z riadených skládok odpadov a s ich nasledovným začlenením do krajiny a to s minimálnym možným dopadom na zložky životného prostredia. Dôležité sú aj poznatky o problematike odpadov. V práci popisujeme históriu odpadov až po ich likvidáciu. Poukazujeme na Program odpadového hospodárstva, ktorý rieši problematiku odpadov, posudzuje aktuálny stav a stanovuje ciele do budúcnosti. Pomoc nám podáva legislatíva odpadového hospodárstva, obsahujúca súhrn zákonov, nariadení a vyhlášok odpadového hospodárstva. Ďalej sa venujeme popisu záujmového územia a to z hľadiska geologického, pedologického, hydrologického a klimatického. Poukazujeme na vplyv skládok na hlavné zložky životného prostredia. Vo výsledkoch popisujeme vzorové zloženie rekultivačného profilu riadenej skládky poukazujeme na možnosti zúrodnenia pôdy a to povrchovou úpravou pôdy alebo hnojením pôdy, ďalej popisujeme vhodné rekultivačné dreviny a trávnaté zmesi na výsadbu rekultivovanej skládky.
Klíčová slova:
čierna skládka, životné prostredie , odpady, rekultivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně