Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
Výučba          
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Rekultivácie skládok
Autor: Ing. Tomáš Kemlage
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácie skládok
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku rekultivácie skládok. Prioritným cieľom práce je poukázať na možné spôsoby rekultivácie území poškodených odpadom z riadených skládok odpadov a s ich nasledovným začlenením do krajiny a to s minimálnym možným dopadom na zložky životného prostredia. Dôležité sú aj poznatky o problematike odpadov. V práci popisujeme históriu odpadov až po ich likvidáciu. Poukazujeme na Program odpadového hospodárstva, ktorý rieši problematiku odpadov, posudzuje aktuálny stav a stanovuje ciele do budúcnosti. Pomoc nám podáva legislatíva odpadového hospodárstva, obsahujúca súhrn zákonov, nariadení a vyhlášok odpadového hospodárstva. Ďalej sa venujeme popisu záujmového územia a to z hľadiska geologického, pedologického, hydrologického a klimatického. Poukazujeme na vplyv skládok na hlavné zložky životného prostredia. Vo výsledkoch popisujeme vzorové zloženie rekultivačného profilu riadenej skládky poukazujeme na možnosti zúrodnenia pôdy a to povrchovou úpravou pôdy alebo hnojením pôdy, ďalej popisujeme vhodné rekultivačné dreviny a trávnaté zmesi na výsadbu rekultivovanej skládky.
Kľúčové slová:
čierna skládka, životné prostredie , odpady, rekultivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene