Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
Autor:
Ing. Erik Vanya
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Bilancia vzniku priesakových kvapalín na skládkach po ich rekultivácii
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá odpadovým hospodárstvom, od jej historie cez vplyvy na životné prostredie až po súčasný stav legislatívy. Sú tu spomenuté základné pojmy k danej problematike a hierarchia členenia. V ďalšej časti sa nachádza definícia odpadu a jeho delenie spolu so spôsobmi zneškodňovania. Nasleduje analyzovanie skládok odpadov, ich zloženie, členenie a vývoj v časovej perióde. Na konci prvej kapitoly sa zaoberáme uzavretím skládky jej rekultiváciou, druhmi rekultivácie a vznikom skládkových priesakových kvapalín. Metodika je zameraná na polohu vybraného územia skládky jej geologickú stavbu a hydrologickú a klimatickú charaktertiku. Údaje boli získané zo záverečnej správy, ktorá vznikla pri uzatváraní skládky. Ako výsledok práce bol popis prístroja na meranie pretečenej skládkovej kvapaliny, dôvody sledovania a zosumarizovanie dopadu na životné prostredie.
Klíčová slova:
odpadové hospodárstvo, skládka, rekultivácia, kvapalina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně