Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Ing. Katarína Rusinková
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá rekultiváciou skládky na nie nebezpečný odpad v Košickom kraji. V úvodnej časti prehľadu o súčasnom stave sú informácie o odpadoch a ich histórii, základných pojmoch odpadového hospodárstva, platných legislatívnych predpisoch. Ďalej sa zaoberáme skládkami odpadov a ich rozdeľovaním, popisujeme známe a používané spôsoby likvidácie odpadov. V časti o rekultivácii skládok popisujeme, čo je to poľnohospodárska, lesnícka, účelová, technická a biologická rekultivácia. V časti venovanej metodike sa zameriavame na charakteristiky územia, kde je skládka umiestnená, použité sú údaje z internetových zdrojov a z vlastného poznania o lokalite, ponúkame základné podrobné informácie o skládke, jej fungovaní a jednotlivých objektoch. Vo výsledkoch navrhujeme postup a skladby pre technickú a potom biologickú rekultiváciu skládky na nie nebezpečný odpad. Popisujeme a zdôvodňujeme použitie použitých materiálov a uvádzame názorný príklad pre rozpočet.
Kľúčové slová:
biologická rekultivácia, odpady, skládka odpadov, rekultivácia skládky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene