Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty          Projekty     Publikácie
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve. Cieľom práce je využitie diaľkového prieskumu Zeme pre získavanie rôznych druhov informácií o objektoch a javoch v krajine z leteckých a družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na snímkach. Spôsoby získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a vyhodnocovanie materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti využívania rôzneho farebného zobrazenia. V diplomovej práci je riešené elektromagnetické spektrum, záznamové média a spektrálne chovanie objektov. V oblasti elektromagnetického spektra je charakterizované ultrafialové, viditeľné, infračervené, mikrovlnné žiarenie a je hodnotená ich vlnová dĺžka a využitie pre krajinárstvo. Časť záznamové média sa zaoberá druhmi snímok a možnosti ich použitia. Spektrálne chovanie objektov sa zameriava na rôzne objekty a to voda, pôda bez vegetácie, vegetačný povrch, ich chovanie pri daných žiareniach. Možnosti využitia snímok v poľnohospodárstve, lesníctve, hydrológií, návrh na reguláciu vodných tokov a úpravu vodného režimu. Výsledkom je práca so snímkami v programe IDRISI Selva pre územie Jelenec, Kolíňany, Žirany a porovnanie s historickou snímkou.
Kľúčové slová:
spektrálne pásma, diaľkový prieskum Zeme, elektromagnetické spektrum, spektrálne chovanie, vegetačný index

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene