Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
     Publikace
     
     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
Autor: Ing. Zuzana Vicenová
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na hodnotenie negatívnych vplyvov nelegálnych skládok odpadov na životné prostredie. Práca poskytuje stručný prehľad o súčasnom stave životného prostredia, jeho jednotlivých zložkách a činnostiach ohrozujúcich ich kvalitu, vrátane nesprávneho skládkovania. V ďalšej časti sa práca venuje charakteristike prírodných pomerov a popisu chránených území v rámci riešenej lokality. Taktiež ponúka pohľad na problematiku nelegálneho skládkovania. Hlavná pozornosť sa zameriava na mapovanie nelegálnych skládok odpadov a posúdenie negatívnych vplyvov odpadov nachádzajúcich sa na nelegálnych skládkach. Záverečná kapitola sa zaoberá hodnotením konkrétnych zmapovaných nelegálnych skládok, opisom ich súčasného stavu, vyhodnotením ich vývoja a potrebou ich likvidácie.
Klíčová slova:životné prostredie, odpad, nelegálne skládky odpadov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně