Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v okrese Námestovo
Abstrakt:
Predkladaná diplomová práca je zameraná na hodnotenie negatívnych vplyvov nelegálnych skládok odpadov na životné prostredie. Práca poskytuje stručný prehľad o súčasnom stave životného prostredia, jeho jednotlivých zložkách a činnostiach ohrozujúcich ich kvalitu, vrátane nesprávneho skládkovania. V ďalšej časti sa práca venuje charakteristike prírodných pomerov a popisu chránených území v rámci riešenej lokality. Taktiež ponúka pohľad na problematiku nelegálneho skládkovania. Hlavná pozornosť sa zameriava na mapovanie nelegálnych skládok odpadov a posúdenie negatívnych vplyvov odpadov nachádzajúcich sa na nelegálnych skládkach. Záverečná kapitola sa zaoberá hodnotením konkrétnych zmapovaných nelegálnych skládok, opisom ich súčasného stavu, vyhodnotením ich vývoja a potrebou ich likvidácie.
Kľúčové slová:
životné prostredie, odpad, nelegálne skládky odpadov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene