Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     Projekty               Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Cieľom bakalárske práce je priblíženie problematiky rekultivácie uzavretých skládok odpadov, z dôvodu odstránenia alebo zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a znovuzačlenenia telesa skládky odpadov do okolitej krajiny aby nepôsobila rušivo. Práca sa zameriava na objasnenie skládkovania odpadov, rozdelenia skládok, postupu uzatvárania skládok, postupu rekultivácie, oboznámenie s prácami v rámci technickej a biologickej rekultivácie, potrebných materiálov a výber vhodných rastlín, aby bolo možné uviesť teleso skládky do takého stavu, v ktorom by mohol fungovať sebestačný a estetický ekosystém. Výsledkom práce je na základe nadobudnutých poznatkov vyhotovenie návrhu postupu rekultivácie telesa skládky s príkladmi priečnych profilov pre skládku inertného, komunálneho a nebezpečného odpadu.
Kľúčové slová:
biologická rekultivácia, priečny profil rekultivácie , rekultivácia skládky, odpad, technická rekultivácia, skládka odpadov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene