Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Výuka          Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Pracoviště:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na tému Rekultivácia skládky. Jej cieľom je zhromaždiť informácie a nadobudnúť poznatky o spôsoboch rekultivácií na skládkach a na základe nich navrhnúť spôsob technickej a biologickej rekultivácie. Hneď na úvod je v časti o súčasnom stave stručná legislatíva a podrobnejší popis zákonu o odpadoch. Zhodnotením prešlo aj odpadové hospodárstvo, v ktorom sú okrem doterajšieho stavu popísané aj jednotlivé ciele programov odpadového hospodárstva v jednotlivých obdobiach. Ďalej je v bakalárskej práci riešené a popísané skládkovanie odpadov nielen v rámci jeho histórie, ale hlavne na Slovensku. Jadrom celej práce je časť o uzavretí a rekultivácií, v ktorej sme sa venovali najmä jednotlivým spôsobom rekultivácií a možnostiam nasledujúceho využitia zrekultivovaných skládok ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V metodike práce sú zahrnuté okrem etáp rekultivácie hlavne informácie o riešenom území, kde sa daná skládka nachádza. Venovali sme sa najmä charakteristike skládky a jednotlivým prevládajúcim pomerom. Záver práce je venovaný výsledkom a diskusii, kde sme na základe získaných poznatkov pri písaní práce navrhli postup, ktorý by sa mohol aplikovať pri rekultivácii skládky pozostávajúci z technickej a biologickej rekultivácie.
Klíčová slova:skládkovanie odpadov , rekultivácia, skládka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně