Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Výučba          Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na tému Rekultivácia skládky. Jej cieľom je zhromaždiť informácie a nadobudnúť poznatky o spôsoboch rekultivácií na skládkach a na základe nich navrhnúť spôsob technickej a biologickej rekultivácie. Hneď na úvod je v časti o súčasnom stave stručná legislatíva a podrobnejší popis zákonu o odpadoch. Zhodnotením prešlo aj odpadové hospodárstvo, v ktorom sú okrem doterajšieho stavu popísané aj jednotlivé ciele programov odpadového hospodárstva v jednotlivých obdobiach. Ďalej je v bakalárskej práci riešené a popísané skládkovanie odpadov nielen v rámci jeho histórie, ale hlavne na Slovensku. Jadrom celej práce je časť o uzavretí a rekultivácií, v ktorej sme sa venovali najmä jednotlivým spôsobom rekultivácií a možnostiam nasledujúceho využitia zrekultivovaných skládok ako na Slovensku, tak aj v zahraničí. V metodike práce sú zahrnuté okrem etáp rekultivácie hlavne informácie o riešenom území, kde sa daná skládka nachádza. Venovali sme sa najmä charakteristike skládky a jednotlivým prevládajúcim pomerom. Záver práce je venovaný výsledkom a diskusii, kde sme na základe získaných poznatkov pri písaní práce navrhli postup, ktorý by sa mohol aplikovať pri rekultivácii skládky pozostávajúci z technickej a biologickej rekultivácie.
Kľúčové slová:
skládkovanie odpadov , rekultivácia, skládka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene