Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
     
     Publikácie          Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh rekultivácie skládky
Autor: Ing. Lenka Urikova
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Design of landfill recultivation
Abstrakt:
Objective of Diploma thesis is designing the optimal solution of technologic and biologic recultivation of waste dump Bojná in terms of valid regulations. In the first part of thesis can be found brief description of waste management legislative, waste recultivation and basic expressions in regards of waste and waste dump according to waste management law. In our thesis we also briefly described constructing of waste dumps, where we described what landfilling is, problematics of waste which is undergoing changes , basic separation, division with considerating the natural conditions, protection of the enviroment and ecological stability. Then we are designing technologic and biologic recultivation of landfill by using gathered information which are described in Metodika práce, and with consideration of the natural conditions, protection of the enviroment and ecologic stability. Besides that we are also designing the vegetation cover of recultivated land, shrub and herb species composition and their sparial arrangement. In part called Výsledky práce can be found description of modification the shape of landfill, design of technologic recultivation where is also briefly described features of specific materials used in layers of recultivation, design of biologic recultivation and with consideration of used layers we made calculation. Landfill itself is situated so it is not in interference with natural enviroment. Insulation of the landfill's ground is provided by sealing foil JUNIFOL which is 1,5mm thick and is protected with geotextile GEOMAT NTB 10/400 from both sides. Gathered information and results can be used as a basis for surrounding population so people can get information about affects of the waste landfill on their health.
Kľúčové slová:
pollution, technologic recultivation, geotextile, foil, waste, recultivation, landfill

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene