Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Výuka          Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Ing. Michaela Bandíková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na rekultiváciu skládky odpadov a jej vplyv na prostredie v ktorom žijeme. V našej práci obšírnejšie opisujeme históriu skládkovania, odpadové hospodárstvo, taktiež porovnávame typy rekultivácie, základné pojmy skládok a súhrn o uzatváraní skládky. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s problematikou rekultivácií území a vytvorenie vzorového priečneho profilu na skládku. Tento profil pozostáva z technickej a biologickej rekultivácie. V metodike sa venujeme nášmu konkrétnemu územiu. Popisujeme fyzicko - geografické pomery, kde sa daná skládka nachádza. Ďalej opisujeme klimatické, hydrologické, pedologické pomery a monitoring. Údaje skládky sú poskytnuté z technickej správy a z internetových zdrojov. Vyjadríme sa k fóliam a geotextíliam, ktoré sa používajú pri uzatváraní skládky a taktiež k rastlinám a drevinám vhodným na výsadbu zrekultivovanej skládky. Posledná časť našej práce pozostáva z výsledkov, v ktorých sa nachádza navrhnutý vzorový priečny profil rekultivácie, ktorý je následne popísaný.
Klíčová slova:
návrh priečneho profilu, rekultivácia, skládka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně