Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     
          
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na rekultiváciu skládky odpadov a jej vplyv na prostredie v ktorom žijeme. V našej práci obšírnejšie opisujeme históriu skládkovania, odpadové hospodárstvo, taktiež porovnávame typy rekultivácie, základné pojmy skládok a súhrn o uzatváraní skládky. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s problematikou rekultivácií území a vytvorenie vzorového priečneho profilu na skládku. Tento profil pozostáva z technickej a biologickej rekultivácie. V metodike sa venujeme nášmu konkrétnemu územiu. Popisujeme fyzicko - geografické pomery, kde sa daná skládka nachádza. Ďalej opisujeme klimatické, hydrologické, pedologické pomery a monitoring. Údaje skládky sú poskytnuté z technickej správy a z internetových zdrojov. Vyjadríme sa k fóliam a geotextíliam, ktoré sa používajú pri uzatváraní skládky a taktiež k rastlinám a drevinám vhodným na výsadbu zrekultivovanej skládky. Posledná časť našej práce pozostáva z výsledkov, v ktorých sa nachádza navrhnutý vzorový priečny profil rekultivácie, ktorý je následne popísaný.
Kľúčové slová:
návrh priečneho profilu, rekultivácia, skládka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene