Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
          Publications
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Recultivation of landfill
Written by (author): Ing. Michaela Bandíková
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácia skládky
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na rekultiváciu skládky odpadov a jej vplyv na prostredie v ktorom žijeme. V našej práci obšírnejšie opisujeme históriu skládkovania, odpadové hospodárstvo, taktiež porovnávame typy rekultivácie, základné pojmy skládok a súhrn o uzatváraní skládky. Cieľom tejto práce je oboznámenie sa s problematikou rekultivácií území a vytvorenie vzorového priečneho profilu na skládku. Tento profil pozostáva z technickej a biologickej rekultivácie. V metodike sa venujeme nášmu konkrétnemu územiu. Popisujeme fyzicko - geografické pomery, kde sa daná skládka nachádza. Ďalej opisujeme klimatické, hydrologické, pedologické pomery a monitoring. Údaje skládky sú poskytnuté z technickej správy a z internetových zdrojov. Vyjadríme sa k fóliam a geotextíliam, ktoré sa používajú pri uzatváraní skládky a taktiež k rastlinám a drevinám vhodným na výsadbu zrekultivovanej skládky. Posledná časť našej práce pozostáva z výsledkov, v ktorých sa nachádza navrhnutý vzorový priečny profil rekultivácie, ktorý je následne popísaný.
Key words:návrh priečneho profilu, rekultivácia, skládka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited