Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     
Publikace     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Ing. Anna Laššáková
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Vypracovaná Bakalárska práca sa zaoberá záujmovým územím skládky odpadu Dolný Kubín-Široká. V úvodnej časti popisuje informácie o životnom prostredí a dôležitosti rekultivácie. Stav problematiky popisuje prehľad o rekultivácií skládok, delenie rekultivačných opatrení, možné spôsoby rekultivácie podľa využívania rekultivovaného územia ale aj čo je cieľom rekultivácie. Ďalej sú dôležité aj poznatky o odpadoch preto práca popisuje históriu a súčasný stav skládkovania, popisuje informácie o rozdelení skládok odpadov, požiadavky na skládku, informácie o prevádzkovaní skládky odpadov, vplyv skládky odpadov na prírodné zložky krajiny. Popisuje hierarchiu odpadového hospodárstva, právny rámec odpadového hospodárstva Slovenskej Republiky, právne predpisy v odpadovom hospodárstve Slovenskej Republiky, program odpadového hospodárstva podľa právnej úpravy Slovenskej Republiky, novú rámcovú smernicu o odpadoch, súhrn o uzatvorení skládky odpadu. V metodike práce sa viac zameriavame na záujmové územie skládky odpadu Dolný Kubín-Široká, popisujeme charakteristiku územia, geomorfológiu, geologickú charakteristiku, pôdu, klimatickú charakteristiku, teplotné pomery, hydrologické pomery, rastlinstvo a živočíšstvo. V výsledkoch opisujeme technologické časti skládok odpadov,vzorové zloženie rekultivačného profilu, zúrodnenie pôdy a rastliny ktoré sú vhodné na výsadbu zrekultivovanej skládky odpadov.
Klíčová slova:
životné prostredie, odpad, skládkovanie, skládka, rekultivácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně