Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
               
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor: Ing. Anna Laššáková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Vypracovaná Bakalárska práca sa zaoberá záujmovým územím skládky odpadu Dolný Kubín-Široká. V úvodnej časti popisuje informácie o životnom prostredí a dôležitosti rekultivácie. Stav problematiky popisuje prehľad o rekultivácií skládok, delenie rekultivačných opatrení, možné spôsoby rekultivácie podľa využívania rekultivovaného územia ale aj čo je cieľom rekultivácie. Ďalej sú dôležité aj poznatky o odpadoch preto práca popisuje históriu a súčasný stav skládkovania, popisuje informácie o rozdelení skládok odpadov, požiadavky na skládku, informácie o prevádzkovaní skládky odpadov, vplyv skládky odpadov na prírodné zložky krajiny. Popisuje hierarchiu odpadového hospodárstva, právny rámec odpadového hospodárstva Slovenskej Republiky, právne predpisy v odpadovom hospodárstve Slovenskej Republiky, program odpadového hospodárstva podľa právnej úpravy Slovenskej Republiky, novú rámcovú smernicu o odpadoch, súhrn o uzatvorení skládky odpadu. V metodike práce sa viac zameriavame na záujmové územie skládky odpadu Dolný Kubín-Široká, popisujeme charakteristiku územia, geomorfológiu, geologickú charakteristiku, pôdu, klimatickú charakteristiku, teplotné pomery, hydrologické pomery, rastlinstvo a živočíšstvo. V výsledkoch opisujeme technologické časti skládok odpadov,vzorové zloženie rekultivačného profilu, zúrodnenie pôdy a rastliny ktoré sú vhodné na výsadbu zrekultivovanej skládky odpadov.
Kľúčové slová:životné prostredie, odpad, skládkovanie, skládka, rekultivácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene