Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

     Výučba
     
     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve
Autor:
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Elena Aydin, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve. Cieľom tejto práce je analyzovanie diaľkového prieskumu Zeme pre jeho účel využitia v problematike spektrálneho správania sa vegetácie. Práca skúma vzťahy vegetácie a elektromagnetického žiarenia v spektre viditeľného a infračerveného žiarenia. Podáva výsledký z merania pomocou spektrometra na základe grafických výstupov a stručného komentára. Potenciál využitia tohto sledovania je najmä v určovaní nedostatku vody a poškodení rastlín chorobami alebo škodcami. Práca následne zobrazuje históriu a vývoj satelitných družicových programov, opisuje ich využitie v rôznych sektoroch a zaradenie podľa ich vlastností, rozlíšenia a ďalších parametrov. Opisuje záznamové médiá, ktoré predstavujú panchromatické, farebné, multispektrálne alebo hyperspektrálne snímky. Hlavná časť sa zaoberá spektrom elektromagnetického žiarenia deleného na ultrafialové, viditeľné, infračervené a mikrovlnné žiarenie. Analyzuje možnosti využitia širokého spektra vlnových dĺžok pomocou objektov, na ktorých sa dá pozorovať reflexia. Hodnota bakalárskej práce spočíva v množstve poznatkov o diaľkovom prieskume Zeme a v jej komplexnom spracovaní. Práca definuje pojmy diaľkového prieskumu Zeme, ktoré sú v tomto obore vecné.
Kľúčové slová:
elektromagnetické spektrum, diaľkový prieskum Zeme , spektrálny objekt, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene