Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Utilisation of Remote Sensing of the Earth in Landscaping
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie diaľkového prieskume Zeme v krajinárstve
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve. Cieľom tejto práce je analyzovanie diaľkového prieskumu Zeme pre jeho účel využitia v problematike spektrálneho správania sa vegetácie. Práca skúma vzťahy vegetácie a elektromagnetického žiarenia v spektre viditeľného a infračerveného žiarenia. Podáva výsledký z merania pomocou spektrometra na základe grafických výstupov a stručného komentára. Potenciál využitia tohto sledovania je najmä v určovaní nedostatku vody a poškodení rastlín chorobami alebo škodcami. Práca následne zobrazuje históriu a vývoj satelitných družicových programov, opisuje ich využitie v rôznych sektoroch a zaradenie podľa ich vlastností, rozlíšenia a ďalších parametrov. Opisuje záznamové médiá, ktoré predstavujú panchromatické, farebné, multispektrálne alebo hyperspektrálne snímky. Hlavná časť sa zaoberá spektrom elektromagnetického žiarenia deleného na ultrafialové, viditeľné, infračervené a mikrovlnné žiarenie. Analyzuje možnosti využitia širokého spektra vlnových dĺžok pomocou objektov, na ktorých sa dá pozorovať reflexia. Hodnota bakalárskej práce spočíva v množstve poznatkov o diaľkovom prieskume Zeme a v jej komplexnom spracovaní. Práca definuje pojmy diaľkového prieskumu Zeme, ktoré sú v tomto obore vecné.
Key words:
elektromagnetické spektrum, diaľkový prieskum Zeme , spektrálny objekt, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited