Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení zameraných na zlepšenie kvality životného prostredia v lokalite
Abstrakt:
Predkladaná bakalárska práca sa zaoberá negatívnym pôsobením divokých skládok odpadu na životné prostredie. Na základe dostupných informácií a materiálov bol spracovaný prehľad o súčasnom stave životného prostredia, jeho jednotlivých zložkách a činnostiach ohrozujúcich kvalitu životného prostredia. Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie a analýza nelegálnych skládok na vybranom území a posúdenie negatívnych vplyvov rôznych druhov odpadu na životné prostredie. V metodike práce sme sa zamerali na charakteristiku prírodných pomerov sledovanej lokality. Informácie boli čerpané z internetových a knižných zdrojov, klimatické údaje poskytla meteorologická stanica Liesek. V tejto časti popisujeme aj jednotlivé druhy odpadu, ktorý sa na nelegálnych skládkach nachádza najčastejšie a tiež jeho negatívne vplyvy na životné prostredie. Vo výsledkoch práce je uvedených osem nelegálnych skládok odpadu nájdených na území regiónu Orava, ich lokalizácia a popis. Jednotlivé skládky sú doložené fotodokumentáciou nachádzajúcou sa v prílohách tejto bakalárskej práce.
Kľúčové slová:
životné prostredie, odpad, nelegálne skládky odpadu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene