Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
Projekty     
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva vo vybraných obciach Ponitrianskeho združenia obcí
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva vo vybraných obciach Ponitrianskeho združenia obcí
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na analýzu a zhodnotenie odpadového hospodárstva vo vybraných obciach Ponitrianskeho združenia obcí a na štúdium Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý definuje základné pojmy v odpadovom hospodárstve a v hierarchii odpadového hospodárstva. Oboznámime sa tiež s vyhláškou 372/2015 o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti. V rámci Ponitrianskeho združenia obcí svoju pozornosť zameriavame na obce Branč, Jarok, Poľný Kesov, Rišňovce a Zbehy, konkrétne na oblasť stavu vyprodukovaného komunálneho a separovaného odpadu za obdobie rokov 2012 až 2016, na vyhodnotenie a komparáciu jednotlivých druhov odpadov v každej obci. Záver diplomovej práce obsahuje podnety, postrehy a odporúčania riešení pre zlepšenie celkovej situácie s nakladaním s komunálnym a separovaným odpadom v jednotlivých obciach.
Klíčová slova:
komunálny odpad, odpad, separovaný odpad, odpadové hospodárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně