Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Výučba     
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bilancia priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke
Autor:
Ing. Erik Vanya
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Bilancia priesakových kvapalín na zrekultivovanej skládke
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na odpadové hospodárstvo, od jej histórie cez základné pojmy až po súčasný stav legislatívy. V ďalšej časti pojednáva o druhoch skládok odpadov, o jej konštrukčnom riešení, o uzavretí a finálnom kroku, rekultivácií. Následne pojednáva o rekultivácií o jej rozličných spôsoboch vyhotovenia, o monitoringu takejto skládky a technológiách na skrátenie doby starostlivosti. Ku koncu kapitoly nájdete zhrnutie možných vplyvov na životné prostredie a vysvetlenie vzniku priesakovej kvapaliny a jej možného úniku do okolia. Metodika opisuje vybrané územie skládky, jej históriu, polohu, prírodné pomery a jej súčasný stav. Ďalej sú tam popísané údaje o zabudovanom prietokomere, jeho princípe merania a analýze vybraných látok z priesakovej kvapaliny a ich vplyvoch na prírodu a ľudský organizmus. Vo výsledkoch práce sú zosumarizované hodnoty z prietokomera a ich porovnanie v časovej perióde a celkové zhodnotenie vybraných látok a ukazovateľov obsiahnutých v kvapaline. Vďaka výsledkom môžeme zhodnotiť, že skládka je vhodne zrekultivovaná a priesaková kvapalina má klesajúcu tendenciu.
Kľúčové slová:
skládka, rekultivácia, kvapalina, chemizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene