Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Výučba     Projekty
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Modernizácia systémov triedenia plastov na ďaľšie využitie
Autor: Ing. Matúš Ježík
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jakub Ježík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modernizácia systémov triedenia plastov na ďaľšie využitie
Abstrakt:
Diplomová práca pod názvom Modernizácia systémov triedenia plastov na ich ďalšie využitie je zameraná na moderné zhodnocovanie plastov. Cieľom práce je komparácia inovačných technologických zariadení v súčasnosti s minulosťou. Plasty sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života z toho dôvodu, že sú lacné, ľahké a trvácne. Plastový odpad sa stal závažným problémom pre životné prostredie. Práca opisuje výrobu, vlastnosti a použţitie plastov. Charakterizované sú metódy zhodnocovania odpadu, recyklačné a energetické zhodnocovanie plastového odpadu. Diplomová práca sa zameriava na program odpadového hospodárstva SR, klasifikáciu plastového odpadu, súčasný stav plastov na Slovensku a v zahraničí. V záverečnej časti práce sme porovnávali efektívnosť ručného triedenia s optickým triedením, skúmali množstvo energetického zhodnotenia odpadu a porovnanie efektívnosti optickej triediacej linky. V práci dokazujeme efektívnosť inovatívnej triediacej linky.
Kľúčové slová:
triediaca linka, plast, separácia, energetické zhodnotenie, odpadové hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene