Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
MODERNIZATION OF PLASTERS CLASSIFICATION SYSTEMS FOR FURTHER USES
Written by (author): Ing. Matúš Ježík
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Jakub Ježík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Modernizácia systémov triedenia plastov na ďaľšie využitie
Summary:Diplomová práca pod názvom Modernizácia systémov triedenia plastov na ich ďalšie využitie je zameraná na moderné zhodnocovanie plastov. Cieľom práce je komparácia inovačných technologických zariadení v súčasnosti s minulosťou. Plasty sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života z toho dôvodu, že sú lacné, ľahké a trvácne. Plastový odpad sa stal závažným problémom pre životné prostredie. Práca opisuje výrobu, vlastnosti a použţitie plastov. Charakterizované sú metódy zhodnocovania odpadu, recyklačné a energetické zhodnocovanie plastového odpadu. Diplomová práca sa zameriava na program odpadového hospodárstva SR, klasifikáciu plastového odpadu, súčasný stav plastov na Slovensku a v zahraničí. V záverečnej časti práce sme porovnávali efektívnosť ručného triedenia s optickým triedením, skúmali množstvo energetického zhodnotenia odpadu a porovnanie efektívnosti optickej triediacej linky. V práci dokazujeme efektívnosť inovatívnej triediacej linky.
Key words:
triediaca linka, plast, separácia, energetické zhodnotenie, odpadové hospodárstvo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited