Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
     
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá využitím diaľkového prieskumu Zeme. Hlavným cieľom práce je popis praktického využitia diaľkového prieskumu Zeme v jednotlivých oblastiach. Ďalej popisujeme vývoj diaľkového prieskumu Zeme, najznámejšie družice a ich vlastnosti, spôsoby získavania snímok a druhy snímok, elektromagnetické žiarenie, snímacie systémy používané v diaľkovom prieskume Zeme (DPZ) ako sú aktívne a pasívne snímače. V práci je najdôležitejšia posledná časť, a to stručný popis oblastí využívania diaľkového prieskumu Zeme. V tejto časti práci sa venujeme aplikáciám DPZ, identifikáciám, mapovanie a monitorovanie plodín aj posúdenie škôd, vymedzenie a mapovanie povodí. Ďalej sú taktiež popísané aplikácie pre geológiu, prírodné katastrofy, urbanizované územie, sledovanie živočíchov a využívanie aplikácií pre ministerstvo a mestské úrady. Vo výsledkoch sme sa zamerali aj na vývoj DPZ na Slovensku, bezpilotné systémy a podzemné zmeny.
Klíčová slova:
diaľkový prieskum Zeme, družica, snímok, elektromagnetické žiarenie, snímací systém, aktívny snímač, pasívny snímač

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně