Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty
     
     Projekty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá využitím diaľkového prieskumu Zeme. Hlavným cieľom práce je popis praktického využitia diaľkového prieskumu Zeme v jednotlivých oblastiach. Ďalej popisujeme vývoj diaľkového prieskumu Zeme, najznámejšie družice a ich vlastnosti, spôsoby získavania snímok a druhy snímok, elektromagnetické žiarenie, snímacie systémy používané v diaľkovom prieskume Zeme (DPZ) ako sú aktívne a pasívne snímače. V práci je najdôležitejšia posledná časť, a to stručný popis oblastí využívania diaľkového prieskumu Zeme. V tejto časti práci sa venujeme aplikáciám DPZ, identifikáciám, mapovanie a monitorovanie plodín aj posúdenie škôd, vymedzenie a mapovanie povodí. Ďalej sú taktiež popísané aplikácie pre geológiu, prírodné katastrofy, urbanizované územie, sledovanie živočíchov a využívanie aplikácií pre ministerstvo a mestské úrady. Vo výsledkoch sme sa zamerali aj na vývoj DPZ na Slovensku, bezpilotné systémy a podzemné zmeny.
Kľúčové slová:diaľkový prieskum Zeme, družica, snímok, elektromagnetické žiarenie, snímací systém, aktívny snímač, pasívny snímač

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene