Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 

          
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou
Autor:
Pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou
Abstrakt:Diplomová práca na tému „Analýza a zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Dlhá nad Oravou“ sa zaoberá momentálnou situáciou odpadového hospodárstva a tiež systémom a stavom triedenia odpadov v obci. Rovnako rieši doterajšiu produkciu a separáciu odpadov vyprodukovaných na území obce za obdobie od roku 2005, až po uplynulý rok 2017. Ako podklady na zhodnotenie a porovnanie súčasného a minulého stavu sme použili ročné výkazy o komunálnom odpade v obci a ďalšie iné materiály ohľadom nakladania s odpadom, ktoré sme získali na Obecnom úrade obce Dlhá nad Oravou. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zhodnotiť množstvo konkrétnych druhov odpadov ako sú napr. papier plasty, plasty, sklo, objemný odpad a ďalšie, ktoré vznikli na území obce. Práca sa ďalej venuje všeobecnej problematike odpadového hospodárstva a problémom spojených s predchádzaním a zneškodňovaním odpadov. Približuje legislatívne prostredie odpadového hospodárstva na Slovensku, ale aj celkovo v EÚ. V práci sú zobrazené štatistické údaje, ktoré sa týkajú produkcie a porovnania komunálneho odpadu na území Slovenska v porovnaní s krajinami EÚ.
Kľúčové slová:
komunálny odpad, separovaný zber, odpad, odpadové hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene