Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Autor:
Ing. Andrea Ondrejáková
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Anna Báreková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Abstrakt:
Bakalárska práca sa zaoberá popisom stavu súčasnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva. Sú tu zhromaždené základné informácie o odpadoch a najdôležitejšie pojmy, ktoré sa týkajú problematiky odpadov. Nasleduje analýza skládok odpadov koľko a kde sa nachádzajú jednotlivé skládky na Slovensku. Vývoj skládok od roku 2002. Ďalej sú spomenuté spôsoby likvidácie odpadov ich výhody a nevýhody. Jadro prvej kapitoly je hlavne zamerané na skládky, rekultiváciu, aké druhy rekultivácie poznáme. Na konci tejto kapitoly sú uvedené štatistiky a rozdiely medzi jednotlivými krajinami EÚ s ohľadom na ich stav s nakladaním s odpadmi. Metodika je zameraná na fyzicko-geografickú charakteristiku územia, kde sa nachádza riešená skládka. Údaje boli získané z internetových zdrojov. Meteorologické údaje boli získané z meteorologickej stanice Liesek a taktiež z internetového portálu. V tejto časti sú popísané aj základné podrobné informácie o skládke a jej zabezpečení. Vo výsledkoch sú spomenuté typy fólií a geotextílii využívaných pri rekultivácii. Ďalej aké sú vhodné dreviny a trávne zmesi na výsadbu rekultivovanej skládky, ktoré môžeme využiť pri konkrétnom návrhu rekultivácií.
Kľúčové slová:
skládky, rekultivácia, odpadové hospodárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene