Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     Výuka
     
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rekultivácie skládok
Autor:
Bc. Martin Minárik
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekultivácie skládok
Abstrakt:
Táto práca sa zameriava na objasnenie problematiky nakladania s komunálnym odpadom na Slovensku a v Európe. Približuje jednotlivé spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov. Tiež zobrazuje možnosti rekultivácie zdevastovaných území, pričom hlavne sa zameriava na rekultiváciu skládok komunálnych odpadov. Cieľom práce je vysvetlenie dôležitosti rekultivácií zdevastovaných území, kde sa kladie dôraz na to, aby rekultivované územie vo svojom okolí nepôsobilo rušivo. Sú tu popísané postupy technickej a biologickej rekultivácie. Pri biologickej rekultivácii je uvedený zoznam druhov rastlín, ktoré možno využiť pri zazelenaní rekultivovaných plôch. V časti Výsledky práce sú zhodnotené a nami navrhnuté jednotlivé rekultivačné vrstvy použité na Skládke odpadov Luštek. V závere tejto kapitoly sa nachádzajú vzorové priečne profily rekultivovanej skládky. Dva predstavujú zatrávnenú skládku a jeden zobrazuje pokrytie skládky zatrávnením s výsadbou nižších drevín.
Klíčová slova:odpad, skládka odpadov, rekultivácia, priečny profil rekultivácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně