Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     Výučba     Projekty               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor: Ing. Zoltán Kecsö
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:Za účelom vypracovania predkladanej práce boli spracované a popísané jednotlivé kroky rekultivácie a revitalizácie nelegálnej skládky v obci Skerešovo, okres Revúca. Zamerali sme sa na vplyv skládky na zložky životného prostredia a posúdili sme všetky parametre, ktoré mali negatívny dopad na pôdno-klimatické podmienky v riešenej oblasti. Ďalej sme vypracovali konkrétny návrh riešenia rekultivácie a revitalizácie skládky a návrh riešenia problematiky z dlhodobého, resp. trvajúceho aspektu. Zároveň sme sa zaoberali návrhom riešenia z finančného hľadiska. Po prieskume obsahu odpadu na nelegálnej skládke sme zistili prítomnosť menej nebezpečného odpadu. V rámci technického riešenia sme zvolili navrstvenie tesniacich fólií a geotextílií, vytvorenie drenážneho systému, vrstvenie rekultivačnej pôdy a zatrávnenie riešeného územia. Z dlhodobého aspektu sme navrhli inštaláciu kamerového systému a fotopasce, ktoré zamedzia opakovanému zakladaniu nelegálnej skládky v danej lokalite. Výsledky a analýzy z predkladanej záverečnej práce môžu slúžiť ako zdroj informácií pre odbory, ktoré sa zaoberajú environmentalistikou, ekológiou a všeobecne ochranou životného prostredia. Výsledné informácie môžu ponúknuť iný pohľad na riešenie problematiky v danom odvetví, nakoľko diplomová práca poukazuje predovšetkým na aktuálny stav a porovnáva ich so situáciou z predošlého obdobia.
Kľúčové slová:
návrh, nelegálna skládka, rekultivácia skládky, revitalizácia skládky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene