Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
          Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rekultivácia skládky
Autor: Ing. Zoltán Kecsö
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
Oponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Za účelom vypracovania predkladanej práce boli spracované a popísané jednotlivé kroky rekultivácie a revitalizácie nelegálnej skládky v obci Skerešovo, okres Revúca. Zamerali sme sa na vplyv skládky na zložky životného prostredia a posúdili sme všetky parametre, ktoré mali negatívny dopad na pôdno-klimatické podmienky v riešenej oblasti. Ďalej sme vypracovali konkrétny návrh riešenia rekultivácie a revitalizácie skládky a návrh riešenia problematiky z dlhodobého, resp. trvajúceho aspektu. Zároveň sme sa zaoberali návrhom riešenia z finančného hľadiska. Po prieskume obsahu odpadu na nelegálnej skládke sme zistili prítomnosť menej nebezpečného odpadu. V rámci technického riešenia sme zvolili navrstvenie tesniacich fólií a geotextílií, vytvorenie drenážneho systému, vrstvenie rekultivačnej pôdy a zatrávnenie riešeného územia. Z dlhodobého aspektu sme navrhli inštaláciu kamerového systému a fotopasce, ktoré zamedzia opakovanému zakladaniu nelegálnej skládky v danej lokalite. Výsledky a analýzy z predkladanej záverečnej práce môžu slúžiť ako zdroj informácií pre odbory, ktoré sa zaoberajú environmentalistikou, ekológiou a všeobecne ochranou životného prostredia. Výsledné informácie môžu ponúknuť iný pohľad na riešenie problematiky v danom odvetví, nakoľko diplomová práca poukazuje predovšetkým na aktuálny stav a porovnáva ich so situáciou z predošlého obdobia.
Klíčová slova:
návrh, nelegálna skládka, rekultivácia skládky, revitalizácia skládky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně