Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty               Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Rekultivácia skládky Semeteš
Autor: Ing. Filip Čuboň
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Rekultivácia skládky Semeteš
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je popis technológie rekultivácie uzavretých skládok odpadov, z dôvodu odstránenia alebo zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a znovuzaćlenenia telesa skládky odpadov do okolitej krajiny aby nepôsobila rušivo. Práca sa zameriava na objasnenie skládkovania odpadov, rozdelenia skládok, postupu uzatvárania skládok, postupu rekultivácie, oboznámenie s prácami v rámci technickej a biologickej rekultivácie, potrebných materiálov a výber vhodných rastlín, aby bolo možné uviesť teleso skládky do takého stavu, v ktorom by mohol fungovať sebestačný a estetický ekosystém. Výsledkom práce je vyhotovenie vlastného návrhu postupu rekultivácie telesa skládky Turzovka-Semeteš a vytvorenie približného rozpočtu nákladov na jej realizáciu.
Klíčová slova:
rekultivácia skládky, technická rekultivácia , odpad, skládka odpadov, biologická rekultivácia, priečny profil rekultivácie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně