Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identification number: 1527
University e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Chief official - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Lesson     Projects
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Reclamation of Semeteš landfill
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Opponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekultivácia skládky Semeteš
Summary:
Cieľom diplomovej práce je popis technológie rekultivácie uzavretých skládok odpadov, z dôvodu odstránenia alebo zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a znovuzaćlenenia telesa skládky odpadov do okolitej krajiny aby nepôsobila rušivo. Práca sa zameriava na objasnenie skládkovania odpadov, rozdelenia skládok, postupu uzatvárania skládok, postupu rekultivácie, oboznámenie s prácami v rámci technickej a biologickej rekultivácie, potrebných materiálov a výber vhodných rastlín, aby bolo možné uviesť teleso skládky do takého stavu, v ktorom by mohol fungovať sebestačný a estetický ekosystém. Výsledkom práce je vyhotovenie vlastného návrhu postupu rekultivácie telesa skládky Turzovka-Semeteš a vytvorenie približného rozpočtu nákladov na jej realizáciu.
Key words:
rekultivácia skládky, technická rekultivácia , odpad, skládka odpadov, biologická rekultivácia, priečny profil rekultivácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited