Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

Kontakty     
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Autor: Ing. Martina Kmečová
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Rekultivácie skládok odpadov a posúdenie ich vplyvu na životné prostredie
Abstrakt:Práca sa zaoberá rekultiváciami skládok odpadov a ich vplyvu na životné prostredie. Rekultivácia môže byť poľnohospodárska, lesnícka alebo účelová. Územie vybraté na rekultiváciu sa nachádza mimo zastavaného územia obce, ale stále v katastrálnom území Stará Ľubovňa. Lokalita ovplyvnená navrhovanou činnosťou leží severne od Starej Ľubovne. Vo výsledkoch práce sú vymenované a bližšie popísané materiály ako geotextílie, fólie, jednotlivé rekultivácie, vhodné dreviny, trávy a kry. Spomenuté sú aj vybrané zložky komunálneho odpadu, ktoré končia na skládke. Práve rekultivácia bráni týmto odpadom, aby sa ďalej nerozširovali do okolitého prostredia skládky a neohrozovali tak životné prostredie. Rekultivácia chráni prírodu pred možným odletom papierového odpadu, odnosom vtákmi do okolia. Bráni znečisťujúcim a škodlivým látkam pri kontaminácií vody, pôdy ovzdušia. Eliminuje zápach a bráni hlodavcom žijúcim na takýchto skládkach šíreniu chorôb a infekcií. Pomáha začleniť územie ovplyvnené skládkovaním späť do krajiny. Výsledky nám slúžia na to, aby sme mohli nakombinovať, navrhnúť najvhodnejšiu, najefektívnejšiu a finančne najmenej náročnú rekultiváciu na dané územie.
Kľúčové slová:
odpady, skládka odpadov, rekultivácia skládky, životné prostredie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene