Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikačné číslo: 1527
Univerzitný e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
Vedúca pracoviska - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
Výučba          
     
     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Rekultivácia skládky
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Rekultivácia skládky
Abstrakt:
Bakalárska práca je zameraná na poznatky v oblasti rekultivácie skládok, ich realizáciu a spätné začlenenie územia s čo najmenším negatívnym vplyvom na životné prostredie. Snahou rekultivácie skládky je začlenenie územia tak, aby pôsobilo prirodzene k okolitému prostrediu. V práci sme sa sústredili najmä na históriu odpadu, súčasný stav odpadu, zákony a legislatívu, program odpadového hospodárstva, metódy nakladania s odpadmi, skládky odpadov, uzatvorenie skládky odpadu, rekultivačné materiály a postupy pri rekultivácií skládky. Konkrétne nás zaujímala technická časť, aby bola skládka odpadu zabezpečená a nespôsobovala negatívny vplyv na životné prostredie. Rovnako dôležitá je aj biologická časť, pretože je potrebná na zaradenie územia k okolitému prostrediu. Výsledkom práce je nadobudnutie znalostí pre zhotovenie základného návrhu rekultivácie skládky.
Kľúčové slová:
skládka odpadov, rekultivácia, odpadové hospodárstvo, odpad

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene