Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Identifikační číslo: 1527
Univerzitní e-mail: lucia.tatosova [at] uniag.sk
 
docentka - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí pracoviště - Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)

     
          Publikace
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Autor:
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Oponent:
Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na využitie diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve. Cieľom tejto práce je analyzovanie diaľkového prieskumu Zeme pre jeho účel využitia v problematike spektrálneho správania sa vegetácie. Práca skúma vzťahy vegetácie a elektromagnetického žiarenia v spektre viditeľného a infračerveného žiarenia. Podáva výsledky z merania pomocou spektrometra na základe grafických výstupov a stručného komentára. Potenciál využitia tohto sledovania je najmä na aplikáciu technológií DPZ vo výskume rastlinnej produkcii. Ide predovšetkým o úlohy, ktoré sú úzko spojené s presným poľnohospodárstvom, pričom pozornosť bude venovaná oblasti abiotického stresu rastlín spôsobeného deficitom živín. Práca následne zobrazuje históriu a vývoj satelitných družicových programov, opisuje ich využitie v rôznych sektoroch a zaradenie podľa ich vlastností, rozlíšenia a ďalších parametrov. Opisuje záznamové médiá, ktoré predstavujú panchromatické, farebné, multispektrálne alebo hyperspektrálne snímky. Hlavná časť sa zaoberá spektrom elektromagnetického žiarenia deleného na ultrafialové, viditeľné, infračervené a mikrovlnné žiarenie. Analyzuje možnosti využitia širokého spektra vlnových dĺžok pomocou objektov, na ktorých sa dá pozorovať reflexia. Hodnota diplomovej práce spočíva v množstve poznatkov o diaľkovom prieskume Zeme a v jej komplexnom spracovaní. Práca definuje pojmy diaľkového prieskumu Zeme, ktoré sú v tomto obore vecné.
Klíčová slova:
spektrálny objekt, viditeľné žiarenie, infračervené žiarenie, diaľkový prieskum Zeme, elektromagnetické spektrum

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně